ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

TÔN CHỈ HÀNH ĐỘNG

 

 

 

“BẤT CỨ THỨ GÌ BẠN CẦN, CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ!!!”

  • Hành động 1
  • Hành động 2
  • Hành động 3
  • Hành động 4

 

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

 

Xây dựng văn hóa kinh doanh tập chung vào phát triển “Kinh tế tuần hoàn và bền vững” lấy môi trường làm trọng tâm. Mọi hoạt động của GREEN STORES đều hướng đến mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề.

 

Xây dựng hệ thống các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

 

Tập chung xây dựng, triển khai và luôn đồng hành cùng khách hàng trong các chương trình xã hội từ hiện hướng tới cộng đồng, đóng góp công sức của mình vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ môi trường.

TÔN CHỈ:

"KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG - KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG"